Mängu reeglid

Põhilised reeglid ja turvareeglid mängu ajal klubis

1. Paintballi põhireegel – mitte kunagi ega mingit asjaoludel ärge võtke kaitsemaski maha kui Te olete mänguväljakul ning mängu ajal. Mask võetakse maha ainult turvatsoonis;
2. Mängudevahelisel pausil peab markeri kaitseriiv olema alati peal;
3. Kui Te ei mängi, olete te kohustatud kasutama torukaitset;
4. Ärge kunagi vaadake markeri toru sisse;
5. Markeri inimese peale suunamine on keelatud;
6. Keelatud on kaitsemaskita inimese tulistamine;
7. Paintballis kasutatakse ainult neid maske, mis on paintballi mänguks ette nähtud;
8. Mängimise ajal hoidke markerit ja ballooni kohas, mis ei lase päikesekiiri läbi;
9. On keelatud tulistada Teist lähemal kui 5 m asuvat inimest;
10. On keelatud tulistada kohtunikku, vaatajaid või ükskõik millist mängus mitteosalejat;
11. Ärge kunagi lootke selle peale, et Teie marker on laadimata;
12. Mänguväljakul on keelatud viibida alkoholi- või narkojoobes;
13. Kohtunikul/instruktoril on alati õigus.